Cảng Sài Gòn, chỉ có một!

Chủ Nhật, tháng 12 20, 2009

Luận anh hùng

V-league = Premier league
Thailand = Brasil
Singapore = Italia
Indonesia = Germany
Malaysia = Argentina

Thứ Năm, tháng 12 17, 2009