Cảng Sài Gòn, chỉ có một!

Thứ Bảy, tháng 10 17, 2009

Những người Sài Gòn 1975

Nguyễn Thành Sự
Phạm Huỳnh Tam Lang
Lưu Kim Hoàng
Lê Văn Tư

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét